Gebruiksvoorwaarden
Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren en OWise borstkanker te gebruiken ga je akkoord met de hieronder gestelde voorwaarden en het beleid ter bescherming van privacy. OWise borstkanker is geen medisch hulpmiddel of een diagnostisch instrument, heeft uitsluitend een educatief karakter en vervangt nooit het oordeel van een arts. In geval van twijfel raadpleeg altijd een arts.  

Gebruik van OWise borstkanker vindt plaats op eigen risico. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de website en de iPhone app is Px HealthCare B.V. niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen in de producten. Px HealthCare B.V. wijst iedere vorm van juridische aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die kan voortvloeien uit het gebruik van OWise borstkanker, van de hand.    

Alle rechten met betrekking tot OWise borstkanker en de inhoud van de website en de iPhone app berusten bij Px HealthCare B.V.  De website en iPhone app zijn alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik van de inhoud van deze producten (waaronder maar niet uitsluitend software code, teksten en grafische ontwerpen) zoals kopiëren, reproduceren, publiceren of distribueren is niet toegestaan zonder expliciete toestemming van Px HealthCare B.V.    

Px HealthCare B.V. behoudt zich het recht voor om de functionaliteit of inhoud van de website of iPhone app te veranderen zonder voorgaande waarschuwing. Px HealthCare B.V. behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen zonder voorgaande waarschuwing. 

OWise borstkanker is een - certified app
Copyright © 2020
B.V.
Muiderstraat 1
1011 PZ Amsterdam
Nederland
Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.